Důvod zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – dále jen GDPR, a to především za účelem zpracování poptávky návštěvníka webu.

Komentáře

Pokud návštěvník přidá komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři tohoto komentáře, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Média

Pokud návštěvník nahrává obrázky na tento web, měl by se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolná data z těchto obrázků.

Kontaktní formuláře

Pokud návštěvník vyplní formulář na tomto webu, jsou shromažďovány údaje zobrazené v tomto formuláři, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Správce

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů návštěvník souhlasí s tím, že firma Kamil Egermajer, IČ 66976928, se sídlem Kaprova 42/17 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsaná u Úřadu městské části Praha 1, spisová značka S UMCP1 105938/2012 (dále jen správce), bude jeho osobní údaje zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém byly poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Správce zpracovává především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, název organizace, IP adresa.

Cookies

Jedná se o krátké textové soubory, které web ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se návštěvník na stránku vrátí.

Tento web používá cookies, pro analýzu návštěvnosti shromažďuje anonymní statistiky. Pro evidenci je využíván nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Pokud návštěvník webu přidává komentář, může povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Pokud bude návštěvník psát další komentář, už pak nemusí tyto údaje znovu vyplňovat. Platnost souborů cookies vyprší po 1 roce.

Pokud návštěvník webu upravuje nebo publikujete článek, bude v jeho prohlížeči uložena další cookie. Tato cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který byl právě upraven. Její platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tento web může shromažďovat data o návštěvníkovi, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat interakci návštěvníka s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud má návštěvník účet a je přihlášeni na daném webu.

Přístup k údajům

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Za určitých, přesně definovaných podmínek je pak správce povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Doba uchovávání údajů

Správce osobní údaje zpracovává po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany návštěvníka odvolán. Tím však není dotčeno zpracování jeho osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ochrana údajů

Veškeré zpracovávané údaje jsou v maximální míře zabezpečeny proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu je také omezena manipulace s nimi, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým byl souhlas udělen nebo tento účel definuje zákon.

Tento web disponuje HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení dat během přenosu (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.).

.

Verified by ExactMetrics